Made in Scandinavia

Hur är det att vara 100 procent svensk /dansk /norsk och 100 procent invandrare  och ändå behålla sin egen identitet som konstnär? Utställningen visar mellan 50-100 konstverk (beroende på lokalens yta) i olika tekniker: måleri, skulptur, installation, fotografi av den internationellt uppmärksammade konstnärinnan Ludmila Pawlowska www.ludmilapawlowska.se .  Hon beskriver  sina tankar inför utställningen så här:

Jag är ursprungligen från Ryssland/Kazakhstan men bosatt i Sverige  sedan 1993. Utställningen ska inte ses som den officiella berättelsen om Skandinaviens historia, kultur och liv. Den visar istället mina erfarenheter, åsikter och funderingar genom bilder av ansikten, landskap och ”brev” blandat med mina minnen från hemlandet. Det gör utställningen subjektiv och personlig, vilket också är meningen. Begreppet Skandinavien, ett gemensamt tak över Sverige och dess grannländer, som vi använder som en självklarhet –  en samhörighet över gränser, som nästan inte verkar finnas och en varm gemenskap mellan människor. Det är också dessa människor vi möter i mina verk.  Ordet Ryssland är också intressant. Det går tillbaka till ordet ”rus” som förr var en beteckning på nordbor. Man tror att det har sitt ursprung i det fornsvenska ordet ”roper” (isländska ròdr), roddarna i de första vikingaskeppen. Ryssland hörde då till Norden och än idag återfinner vi ordet i det finska ”Ruotsi”, som är namnet på Sverige. I en tid när vi varje dag är översvämmade med bilder, är det inte förvånande att jag som konstnär söker  en ny identitetsbild. Visa verk kan vara motsägelsefulla och visar på den mångfalld av tankar och ”sanningar” som finns inom konsten. KONSTEN angår de flesta människor, som stimulans, kommunikation eller skönhetsupplevelse. I mina senaste verk under titel ”Brevet till Dig”   beskriver jag mina tankar/upplevelser på svenska, ryska och engelska. Betraktaren blir förvirrad, provocerad och ställas inför frågor som blir obesvarade. Jag flättar ihop mina minnen från hemlandet med naturupplevelser tagna från mina resor i det skandinaviska landskapet samt egna intryck av Norden. Att fånga just ljuset är det svåraste och den största utmaning, som alla konstnärer haft genom tiderna. I Skandinavien är solskenet synonymt med själva livet. På vintrarna söker man sin solgud vid Medelhavets stränder. Det är inte i första hand solens värme som är så viktig för oss nordbor, utan mera detta att dagarna är så långa på sommaren och en efterlängtad befrielse från vinterns långa mörker. Denna utställning är även ett försök att fånga det nordiska ljuset på mitt eget sätt.